Oficina: 93.688.96.33  /

Raül: 627.263.065  /  Ernest: 606.435.203  / Guillem: 630.104.042

 

info@vicoat.cat

Pl. Vila 5-6 (local 2) Vallgorguina (08470) BCN   /

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent establerta al decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.

La cèdula d’habitabilitat representa el DNI de la vivienda i com a tal, s’ha de renovar al llarg del temps per tal de comprobar que efectivament l’habitatge compleix els requisits d’habitabilitat al llarg de la seva vida útil.

La cèdula d’habitabilitat és legalment obligatòria i la necessitareu per les següents gestions:

– Transmissió de l’habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o en posteriors transmissió.

– Donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i d’altres.

FAQS Generalitat